SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

25-08-2020

Jeg håber at alle er kommet godt igennem denne Corona krise og har det godt.

Jeg håber at alle er kommet tilbage til deres respektive idrætsgrene igen da vi startede op i uge 33.

Vi har holdt nogle afslutninger i juni måned da vi igen måtte være mere end 10 personer samlet.

Vi har også holdt et par bestyrelsesmøder i april og i juni måned, vi har overholdt alle forskrifter og holdt afstand og sprittet hænder.

Vi har måttet undvære vores sommertur.

Der var også et svømmestævne og nogle stævner i boccia som blev aflyst.

Vi har heller ikke kunnet spille badminton, boccia, svømning, gymnastik.

Vi skulle og have været til generalforsamling d. 25 marts, men desværre kunne det ikke lade sig gøre, så den er flyttet til d.10-9-2020.

Det har været nogle triste måneder som vi har haft siden midt i marts måned.

 

Der er mulighed for at spille badminton torsdag fra kl. 16:00 --17:00(spilletiden kan forlænges).

Husk at der er bankospil den første søndag i hver måned undtagen juli måned.

Husk også at medlemmer kan leje vores lokale til den billige pris på 500kr. pr. dag.

Man kan også spille dart og bordtennis i vores klublokale, så kom frit frem.

Vi kan også bruge et par hjælpere i svømmehallen og nogle der vil med til svømmestævner. Der er også plads til nogen som vil svømme i det store bassin fra kl. 15:00 -16:00

Hilsen Lilian formand  

25-08-2020

I bladet plejer der at være referat fra vores sommertur i juni måned,

men da vi ikke har været på nogen sommertur i år på grund af Corona er der ikke noget referat.

Jeg vil godt have at i kommer med nogle ideer til hvad vi gør i 2021, måske skal vi foretage os noget helt andet i 2021.

Jeg kunne tænke mig at man kan komme med ideerne til vores generalforsamling i september måned.

23-08-2020

Indkaldelse til D.H.I.F`s generalforsamling.

Torsdag d. 10september 2020kl. 19:00

i vores klublokale Sønderbrogade 3 Horsens.

P1:Valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P2:Besteyrelsens beretning fra det forløbne år.

Formandens beretning

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

kreativ mandag aften

EDB

P3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P4:Fastsættelse af kontingent

P5:Behandling af indkomne forslag 

P.6:Valg til bestyrelsen for 2 år

På valg er Preben Pedersen, Annelise Jørgensen, Annette Petersen.

P7: Valg af 2 suppleanter: -Birtha Schou og Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer - Finn August Laursen og Lisbeth Jensen.

P.9: Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen

03-07-2020