08-04-2019

Tekst

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 21. marts 2019

Der var mødt 44 personer op heraf var 3 personer ikke stemmeberettigede

Lilian bød velkommen

 • Pkt. 1: Benny Petersen blev valgt som dirigent – Gunhild Bøgeskov Nielsen og Rosa Nielsen blev valgt som stemmetællere (Gunhild blev senere udskiftet med Lone Andersen idet hun stillede op som suppleant til bestyrelsen)

 • Pkt. 2: Formandens beretning blev fremlagt af formand Lilian Saxbeck og blev godkendt af de fremmødte.

  Udvalgenes beretninger:   

  Boccia - Preben Pedersen - det går godt, og de havde været ude til en del stævner.

  Gymnastik/motion – Birtha Schou – det er et godt stabilt hold, men vi må gerne blive et par stykker mere

  Stavgang – Helga Korsgaard – ikke meget at sige – i godt vejr er der fuldt hold.

  Svømning – Birtha Schou – Er i god gænge, der er kommet en del nye også yngre medlemmer. Vandgymnastikken er meget populær og der køres 5 hold igennem på de 2 timer vi har svømmehallen.

  Dart – Lilian Saxbeck på vegne af Helle Tribler Andersen – vi kunne ønske der var flere der har lyst til at spille dart.

  Bordtennis – Aila Esgaard – flere medlemmer ønskes

  Quilling – Hazel Petersen – Det går fantastisk godt – der bliver hygget, snakket og lavet fine ting torsdag aften.

  EDB – Leo Parsberg (har erstattet squaredance) – ville ønske der kom lidt flere.

 • Pkt. 3: Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af Birtha Schou, og blev godkendt uden kommentarer.

 • Pkt. 4:Der var forslag om at kontingent for aktive pr. 1. juli skulle stige til kr. 350,00 pr. ½ år – dette blev vedtaget

 • Pkt. 5: Der var indkommet forslag om ændring af § 3, § 4 og § 5 – Disse ændringer blev nedstemte med 2 blanke stemmesedler, 12 ja og 27 nej stemmer

 • Pkt. 6: Valg til bestyrelsen for 2 år – Lilian Saxbeck blev genvalgt og Benny Petersen blev valgt ind.

 • Pkt. 7: Valg af 2 suppleanter: Her opstillede Linda Mathiassen (5 stemmer), Dennis Christensen(13 stemmer), Gundhild Bøgeskov Nielsen(11 stemmer), Hazel Petersen (18 stemmer)og Birtha Schou(27 stemmer) – de 2 suppleanter er herefter: Hazel Petersen og Birtha Schou.

 • Pkt. 8: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant – Genvalg til Lisbeth Jensen og nyvalg til Finn August Laursen og Rosa Nielsen blev revisorsuppleant.

 • Pkt. 9: eventuelt – Lone Andersen ønskede at aktiviteten bowling bliver fjernet fra klubbladets forside, da det ikke er DHIF der står for det, men De glade smølfere.                                                                                                                               Præstationsporkalen gik i år til Dan Adsbøl og Lars Juhl Nielsen, fordi de vandt Nordisk Mesterskab for hold i Boccia i maj 2018.

  Herefter sluttede generalforsamlingen –

  dirigenten takkede for god ro og orden.

  Herefter var foreningen vært med smørrebrød, øl/vand og kaffe