08-04-2019

Tekst

Nu har foreningen afholdt generalforsamling og jeg synes den gik godt.

Jeg vil sige tak til suppleanterne Dennis Christensen og Linda Mathiasen for den tid de har været i bestyrelsen.

Jeg siger goddag til de nyvalgte som er:

Best. Medlem Benny Petersen og suppleant Hazel Petersen.

Vi måtte uden for foreningen for at finde en som kan klare kassererjobbet i stedet for Birtha Schou, det er blevet til at Anne Jahn Kristensen har sagt ja tak til jobbet sombliver enekstern kasserer for vores forening, hun vil komme rundt til de forskellige aktiviteter for at hilse på jer alle sammen, jeg håber i vil tage godt imod hende.

Birtha fortsætter som suppleant og vil bistå hende indtil hun helt har styr på hvordan vores forening fungerer.   

Husk at der er bankospil den 1. søndag i hver måned resten af 2019 undtagen juli måned. 

Husk at man kan leje vores lokale til den billige pris på 500 kr. pr. dag.

Vi kan godt bruge et par hjælpere i svømmehallen og nogle yngre der vil svømme og med til svømmestævner.

Der er også plads til nogen som vil svømme i det store bassin fra kl. 15:00 – kl. 16:00.

Der kan også spilles Dart og Bordtennis.

Hilsen Lilian formand. (Referat medfølger)