09-02-2020

Indkaldelse til D.H.I.F s Generalforsamling. 2020.

UDSAT INDTIL VIDERE.

Onsdag d. 25-marts-2020 kl. 19:00

I vores klublokale, Sønderbrogade 3, Horsens.

P.1: valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P.2:Bestyrelsens +idrætsudvalgenes beretning fra det forløbne år

Formandens beretning.

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

Quilling

EDB/Netcafe

P.3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P.4: fastsættelse af kontingent.

P.5: Behandling af indkomne forslag.

P.6. valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Preben Pedersen, Annelise Jørgensen, Anette Petersen.

P.7: Valg af 2 suppleanter – Birtha Schou, Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer – Finn August Lauersen og Lisbeth Jensen

P.9: Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen