SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

08-04-2019

Nu har foreningen afholdt generalforsamling og jeg synes den gik godt.

Jeg vil sige tak til suppleanterne Dennis Christensen og Linda Mathiasen for den tid de har været i bestyrelsen.

Jeg siger goddag til de nyvalgte som er:

Best. Medlem Benny Petersen og suppleant Hazel Petersen.

Vi måtte uden for foreningen for at finde en som kan klare kassererjobbet i stedet for Birtha Schou, det er blevet til at Anne Jahn Kristensen har sagt ja tak til jobbet sombliver enekstern kasserer for vores forening, hun vil komme rundt til de forskellige aktiviteter for at hilse på jer alle sammen, jeg håber i vil tage godt imod hende.

Birtha fortsætter som suppleant og vil bistå hende indtil hun helt har styr på hvordan vores forening fungerer.   

Husk at der er bankospil den 1. søndag i hver måned resten af 2019 undtagen juli måned. 

Husk at man kan leje vores lokale til den billige pris på 500 kr. pr. dag.

Vi kan godt bruge et par hjælpere i svømmehallen og nogle yngre der vil svømme og med til svømmestævner.

Der er også plads til nogen som vil svømme i det store bassin fra kl. 15:00 – kl. 16:00.

Der kan også spilles Dart og Bordtennis.

Hilsen Lilian formand. (Referat medfølger)

08-04-2019

Referat fra generalforsamlingen torsdag den 21. marts 2019

Der var mødt 44 personer op heraf var 3 personer ikke stemmeberettigede

Lilian bød velkommen

 • Pkt. 1: Benny Petersen blev valgt som dirigent – Gunhild Bøgeskov Nielsen og Rosa Nielsen blev valgt som stemmetællere (Gunhild blev senere udskiftet med Lone Andersen idet hun stillede op som suppleant til bestyrelsen)

 • Pkt. 2: Formandens beretning blev fremlagt af formand Lilian Saxbeck og blev godkendt af de fremmødte.

  Udvalgenes beretninger:   

  Boccia - Preben Pedersen - det går godt, og de havde været ude til en del stævner.

  Gymnastik/motion – Birtha Schou – det er et godt stabilt hold, men vi må gerne blive et par stykker mere

  Stavgang – Helga Korsgaard – ikke meget at sige – i godt vejr er der fuldt hold.

  Svømning – Birtha Schou – Er i god gænge, der er kommet en del nye også yngre medlemmer. Vandgymnastikken er meget populær og der køres 5 hold igennem på de 2 timer vi har svømmehallen.

  Dart – Lilian Saxbeck på vegne af Helle Tribler Andersen – vi kunne ønske der var flere der har lyst til at spille dart.

  Bordtennis – Aila Esgaard – flere medlemmer ønskes

  Quilling – Hazel Petersen – Det går fantastisk godt – der bliver hygget, snakket og lavet fine ting torsdag aften.

  EDB – Leo Parsberg (har erstattet squaredance) – ville ønske der kom lidt flere.

 • Pkt. 3: Det reviderede årsregnskab blev fremlagt af Birtha Schou, og blev godkendt uden kommentarer.

 • Pkt. 4:Der var forslag om at kontingent for aktive pr. 1. juli skulle stige til kr. 350,00 pr. ½ år – dette blev vedtaget

 • Pkt. 5: Der var indkommet forslag om ændring af § 3, § 4 og § 5 – Disse ændringer blev nedstemte med 2 blanke stemmesedler, 12 ja og 27 nej stemmer

 • Pkt. 6: Valg til bestyrelsen for 2 år – Lilian Saxbeck blev genvalgt og Benny Petersen blev valgt ind.

 • Pkt. 7: Valg af 2 suppleanter: Her opstillede Linda Mathiassen (5 stemmer), Dennis Christensen(13 stemmer), Gundhild Bøgeskov Nielsen(11 stemmer), Hazel Petersen (18 stemmer)og Birtha Schou(27 stemmer) – de 2 suppleanter er herefter: Hazel Petersen og Birtha Schou.

 • Pkt. 8: Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant – Genvalg til Lisbeth Jensen og nyvalg til Finn August Laursen og Rosa Nielsen blev revisorsuppleant.

 • Pkt. 9: eventuelt – Lone Andersen ønskede at aktiviteten bowling bliver fjernet fra klubbladets forside, da det ikke er DHIF der står for det, men De glade smølfere.                                                                                                                               Præstationsporkalen gik i år til Dan Adsbøl og Lars Juhl Nielsen, fordi de vandt Nordisk Mesterskab for hold i Boccia i maj 2018.

  Herefter sluttede generalforsamlingen –

  dirigenten takkede for god ro og orden.

  Herefter var foreningen vært med smørrebrød, øl/vand og kaffe                                                                                                                            

                                                                      

05-12-2018
05-12-2018

Formand for velfærds- og sundhedsudvalget Ellen T. Schmidt (t.h.)

overrakte på vegne af

Horsens Kommunes handicapråd

en check på 10.000 kr.

til De Handicappedes Idrætsforening for

Horsens og Omegn repræsenteret ved

formanden Lilian Saxbeck og indstiller Flemming Schou.

Foto: Per Algreen/Horsens Kommune.

GLÆDELIG TILLYKKE TIL KLUBBEN !!!!!!