SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

24-04-2022
Hej Alle

Vi har i bestyrelsen gennemgået vores vedtægter og kan konstatere, at der mangler en revisorsuppleant, det har der ikke været i et par år, så det skal der selvfølgelig styr på.

Er der nogen der vil stille op til, at være revisorsuppleant, skal man kontakte en fra bestyrelsen senest fredag d. 27.4 2022 , så kommer det på som punkt til den ekstraordinære generalforsamling.

m.v.h DHIF´s bestyrelse

14-04-2022

HUSK HUSK HUSK!!!

Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag d. 20. April 2022, kl. 19.00
i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.

30-03-2022

Hej her er e-mailadressen dhif.amj26@gmail.com, som skal bruges hvis man har noget der skal på hjemmesiden eller i bladet.

M.v.h Bestyrelsen

06-03-2022

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00
i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.


P.1: Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
P.2: Bestyrelsens + udvalgenes beretning fra det forløbne år
Formandens beretning.
Udvalgenes beretning:
Boccia
Gymnastik/motion
Gå og vær glad
Svømning
Badminton
Kreativ
EDB
Banko
Bordtennis
P.3: Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.
P.4: Fastsættelse af kontingent.
P.5: Godkendelse af reviderede vedtægter
P.6: Behandling af indkomne forslag.
P.7: Valg til bestyrelsen for 2 år
       På valg er Pia Jensen, Annette Petersen & Preben pedersen (Preben ønsker ikke
       genvalg)
P.8: Valg af 2 suppleanter
       På valg er Hazel Petersen & Lilian Saxbeck.
P.9: Valg af 2 revisorer
       På valg er Finn August Laursen & Lisbeth Jensen.
P.10: Eventuelt


        Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

        Der vil være tre madder pr. person og en øl eller sodavand pr. person, resten I drikker

        står for egen regning. Øl og vand kan købes til 10 kr. for øl og 5 kr. for sodavand.

        Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
        bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
        Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen.

16-01-2022

GENERALFORSAMLING 2022Hvis Corona tillader det ???

Indkaldelse til DHIF Horsens generalforsamling

Torsdag d. 24. marts 2022, kl. 19.00

i vores klublokale, Sønderbrogade 3 st.

Alle Informationer kommer i næste Klubblad i februar.