02-05-2022

Ekstraordinær generalforsamling!!!

Hej Alle

Vi i bestyrelsen har onsdag d. 20. 4. 2022 afholdt ekstra bestyrelsesmøde.

Vi har kontaktet DGI, så vi gør det rigtigt denne gang,

desuden deltager Preben Egeskov fra DGI.

Vi holder en ny ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 18. maj

kl. 17.00 og til dem der ikke har e-mail, kommer det i deres postkasser.

 

Ekstraordinær generalforsamling

onsdag d. 18. maj kl. 17.00 i vores klublokale

Sønderbrogade 3 st.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og stemmetæller

2. Afstemning om vores vedtægter, der

    afstemmes om en § ad gangen.

3. Evt.

 

M.v.h DHIF´s bestyrelse

Dette er udsendt og udleveret

mandag d. 2.5 2022