SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

14-02-2018

D.H.I.F., s generalforsamling er:

Torsdag d. 22 marts 2018 kl. 19:00

i vores klublokale Sønderbrogade 3

 

P.1: valg af dirigent:

Valg af 2 stemmetællere:

 

P.2: Bestyrelsens + idrætsudvalgenes beretning fra det forløbne år:

Formandens årsberetning godkendes:

Udvalgenes beretning:

Boccia,

gymnastik/motion, -

stavgang, -

Svømning, -

modern square dance, -

Dart, -

Bordtennis, -

Sport for sjov -

 

P.3. Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse:

 

P.4: Fastsættelse af kontingent: 

 

P.5: Behandling af indkomne forslag:

Birtha Schou sagde sidste år, at hun vil stoppe som kasserer i år 2018.

Linda Mathiasen vil godt overtage kassererjobbet, så jeg håber at generalforsamlingen

kan tilslutte sig dette (først for 1 år, derefter for 2 år).

 

P.6: Valg til bestyrelsen for 2 år:

Preben Pedersen

Annette Pedersen

Annelise Jørgensen

 

P.7: Valg af 2 suppleanter:

Linda Mathiasen

Dennis Christensen

 

P.8: Valg af 2 revisorer:

Tove Syndergaard

Lisbeth Jensen

 

Revisorsuppleant:

Finn August Laursen

 

P. 9: Eventuelt:

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

M.V.H. Bestyrelsen.

04-02-2018

Det meget vigtigt,

man kommer til foreningens generalforsamling

Torsdag d. 22-3-2018. mvh. Bestyrelsen.

Ps. Dagsordenen kommer snart her

Klubbladet forventes sendt ud i uge 7.

18-01-2018

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra Kræmmermarked i klublokalet.

Søndag d. 14-1-2018

holdt foreningen

et kræmmermarked i vores klublokale.

Vi havde besøg af 12 kræmmere

som havde nogle gode ting og sager med.

Der var godt gang i salg af kaffe/te med kage eller boller,.

Der kom del publikummer og alle kræmmere solgte noget.

Det er ikke sidste gang at foreningen afholder et sådant arrangement,

men klokkeslættet bliver nok ændret til

kl, 11:00 og til 16:00, for der var  ikke nogen efter kl. 15;30.

der kom ikke nogen folk.

Mvh. Bestyrelsen og angørerne.

11-01-2018

Bladet deadline er senest 22. januar.

Første blad er sat til at udkomme i uge 7.

 
04-01-2018

De Handicappedes idrætsforening

for Horsens og omegn havde julefest

i cafe Oasen søndag d. 10- 12 2016 fra kl. 12:00 – 17:00.

Der var tilmeldt 50 personer til julefesten og de havde en rigtig god eftermiddag.

Personalet i Oasen sørgede for at vi fik en god betjening og noget god mad.

Det amerikanske lotteri gik godt, der var rigtig mange gode pakker.

Der var 5 der fik en mandelgave med hjem.

Desværre kunne måtte Kurt på grund af sygdom melde fra 5 dage før

og så var gode råd var dyre, men Birtha kender en der hedder Tommy og han ville godt spille for os den dag.

Han spillede til middagen og til dansen bagefter, og Jens Jørgen spillede luftguitar. Stor tak til Tommy

Der blev spist og sunget sange og danset til kl. 17:00 hvor vi sluttede af med ”Skuld gammelt venskab ren forgå”.

Da vi sluttede kl 17:00 var der mange der var med til at slutte af.

Der var en rigtig god stemning hele eftermiddagen.

Folk har bagefter givet udtryk for at de var glade for at det var om eftermiddagen, så det bliver d. 16-december 2018 fra kl. 12:00 til kl. 17:00 på Cafe Oasen igen.

 

Formand Lilian