SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

26-04-2020

hej alle sammen

nu har vi ikke set hinanden siden d. 11 marts

hvor Danmark blev lukket ned,

jeg håber at i alle har det godt og er ved godt mod,

men nu savner jeg jer alle sammen

og håber på at vi kan begynde at ses igen efter d. 10. maj,

indtil da må i have det rigtig godt hvor vi måske kan begynde at ses igen,

måske kunne i fortælle lidt om hvad i har lavet imens,

jeg har været hjemme handlet ind og gået ture

og været ude i men have i "Søparken" på Sverigesvej

hilsen Lilian formand PS. der kommer snart et blad ud til jer.

17-03-2020

Kære medlemmer af DHIF

  • Grundet situationen omkring covid-19 virus,
  • lukkes der ned for alle klubbens aktiviteter indtil videre.
  • Generalforsamlingen,
  • der var varslet til afholdelse onsdag 25. marts 2020
  • udsættes
  • Vi afventer situationens udvikling, inden vi indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling.
  • Den siddende bestyrelse fortsætter indtil ny generalforsamling er afholdt.
  • Pas godt på dig selv og dem omkring dig.
  • Der kommer besked, såsnart forholdene er normale igen.

Med venlig hilsen

DHIF

Bestyrelsen

09-02-2020

UDSAT INDTIL VIDERE.

Onsdag d. 25-marts-2020 kl. 19:00

I vores klublokale, Sønderbrogade 3, Horsens.

P.1: valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P.2:Bestyrelsens +idrætsudvalgenes beretning fra det forløbne år

Formandens beretning.

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

Quilling

EDB/Netcafe

P.3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P.4: fastsættelse af kontingent.

P.5: Behandling af indkomne forslag.

P.6. valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Preben Pedersen, Annelise Jørgensen, Anette Petersen.

P.7: Valg af 2 suppleanter – Birtha Schou, Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer – Finn August Lauersen og Lisbeth Jensen

P.9: Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen 

09-02-2020

Beretning fra kræmmer/loppemarked.

Der var kræmmer/loppemarked i klublokalet

lørdag d. 11-1-2020 fra kl. 11:00 til kl. 15:00.

Alle vores borde, var besat,

og der var mange forskellige sager til salg.

Der var flere besøgende denne gang,

og alle fik solgt noget.

Tiden fra kl. 11:00 til kl. 15:00 passer godt.

For efter kl. 15:00 kommer der ikke nogen.

Der kunne også købes kaffe-te og boller, kage, og øl/vand.

Jeg tror, at vi prøver igen senere.

Lilian.

09-02-2020

Referat fra Julefesten på cafe Oasen.

den. 15 december 2019.

Der var 47 personer som deltog i julefesten på cafe Oasen,

og de havde en dejlig eftermiddag.

Personalet sørgede for at vi fik en god betjening og noget godt mad.

Der var også amerikansk lotteri med mange gode gaver,

der var også 5 der vandt en mandelgave med hjem.

Kurt spillede under hele festen.

Og der blev sunget sange og også danset lige til kl. 16:00.

Som sædvanlig spillede Jens Jørgen `luftguitar`, mens vi dansede.

Jeg synes at det var en rigtig god fest, vi havde den dag

Tiden fra kl. 12:00 til kl. 16:00 passer vist rigtig godt for alle

var med til det sidste, hvor vi sang skulde gammelt venskab ren forgå.

Så tiden bliver den samme til næste år.

Næste gang bliver søndag den. 13 december 2020.

Fra kl. 12:00 til kl.16:00, så sæt x i kalenderen allerede nu.

M.v.h. Formand Lilian