SIDSTE NYT FRA KLUBBENs Aktiviteter

17-03-2020

Kære medlemmer af DHIF

  • Grundet situationen omkring covid-19 virus,
  • lukkes der ned for alle klubbens aktiviteter indtil videre.
  • Generalforsamlingen,
  • der var varslet til afholdelse onsdag 25. marts 2020
  • udsættes
  • Vi afventer situationens udvikling, inden vi indkalder til en ny ekstraordinær generalforsamling.
  • Den siddende bestyrelse fortsætter indtil ny generalforsamling er afholdt.
  • Pas godt på dig selv og dem omkring dig.
  • Der kommer besked, såsnart forholdene er normale igen.

Med venlig hilsen

DHIF

Bestyrelsen

09-02-2020

UDSAT INDTIL VIDERE.

Onsdag d. 25-marts-2020 kl. 19:00

I vores klublokale, Sønderbrogade 3, Horsens.

P.1: valg af dirigent samt 2 stemmetællere:

P.2:Bestyrelsens +idrætsudvalgenes beretning fra det forløbne år

Formandens beretning.

Udvalgenes beretning:

Boccia

Gymnastik/motion

Stavgang

Svømning

Badminton

Quilling

EDB/Netcafe

P.3:Forelæggelse af det forløbne års regnskab til godkendelse.

P.4: fastsættelse af kontingent.

P.5: Behandling af indkomne forslag.

P.6. valg til bestyrelsen for 2 år.

På valg er: Preben Pedersen, Annelise Jørgensen, Anette Petersen.

P.7: Valg af 2 suppleanter – Birtha Schou, Hazel Petersen.

P.8: Valg af 2 revisorer – Finn August Lauersen og Lisbeth Jensen

P.9: Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved et mindre traktement.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være bestyrelsen i hænde

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding ønskes af hensyn til arrangementet efter generalforsamlingen 

09-02-2020

Beretning fra kræmmer/loppemarked.

Der var kræmmer/loppemarked i klublokalet

lørdag d. 11-1-2020 fra kl. 11:00 til kl. 15:00.

Alle vores borde, var besat,

og der var mange forskellige sager til salg.

Der var flere besøgende denne gang,

og alle fik solgt noget.

Tiden fra kl. 11:00 til kl. 15:00 passer godt.

For efter kl. 15:00 kommer der ikke nogen.

Der kunne også købes kaffe-te og boller, kage, og øl/vand.

Jeg tror, at vi prøver igen senere.

Lilian.

09-02-2020

Referat fra Julefesten på cafe Oasen.

den. 15 december 2019.

Der var 47 personer som deltog i julefesten på cafe Oasen,

og de havde en dejlig eftermiddag.

Personalet sørgede for at vi fik en god betjening og noget godt mad.

Der var også amerikansk lotteri med mange gode gaver,

der var også 5 der vandt en mandelgave med hjem.

Kurt spillede under hele festen.

Og der blev sunget sange og også danset lige til kl. 16:00.

Som sædvanlig spillede Jens Jørgen `luftguitar`, mens vi dansede.

Jeg synes at det var en rigtig god fest, vi havde den dag

Tiden fra kl. 12:00 til kl. 16:00 passer vist rigtig godt for alle

var med til det sidste, hvor vi sang skulde gammelt venskab ren forgå.

Så tiden bliver den samme til næste år.

Næste gang bliver søndag den. 13 december 2020.

Fra kl. 12:00 til kl.16:00, så sæt x i kalenderen allerede nu.

M.v.h. Formand Lilian

09-02-2020

Jeg håber at alle har haft en god jul og nytår.

Og er klar til et nyt årti.

Tak for det gamle år og held og lykke i det nye år.

Der er oprettet et strikke/hæklehold

Mandag aften fra kl. 19:00 til ca. 21:30,

hvis det var noget så kontakt Hazel Petersen tlf. 28 59 47 98.

Der er også mulighed for at spille badminton torsdag aften

Fra kl. 16:00 til kl. 17:00(spilletiden kan forlænges).

Husk at der bankospil den første søndag i hver måned undtagen juli måned.

Husk at man kan leje vores lokale til den billige pris på 500 kr. pr. dag.

Man kan også spille dart og bordtennis i vores klublokale, så kom frit frem.

Vi kan også bruge et par hjælpere i svømmehallen,

Samt nogle der gerne vil med til svømmestævner.

Der er også plads til nogen som vil svømme

I det store bassin fra kl. 15:00 til 16:00.

 

Hilsen Lilian formand